Інформатика для 11-го класу, Ривкінд, Лисенко..

Підручник з інформатики для 11-го класу загальноосвітніх шкіл, академічний рівень. Автори: Ривкінд, Лисенко та інш.Підручник складається з 4 розділів, кожний з яких розділено на кілька пунктів. Вивчення кожного розділу починається з короткого вступу, в якому зазначено, про що ви дізнаєтеся під час його вивчення. Усі пункти побудовані за єдиною структурою. На початку пункту наведено кілька запитань, відповіді на які допоможуть вам пригадати вивчене раніше для кращого сприйняття нового матеріалу. У пунктах міститься теоретичний матеріал з кожної теми й опис технології опрацювання даних з використанням відповідних програмних засобів, наведено алгоритми та приклади здійснення основних способів діяльності. У кінці кожного пункту розміщено запитання для самоперевірки отриманих вами знань і перелік практичних завдань для відпрацювання навичок роботи.
 Похожие публикации: школа, 11-й класс, информатика

Войти и комментировать [ Вход | Регистрация ]